Miejsca Pamięci

GOŚCIESZYN (gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński)

We wschodniej części cmentarza parafialnego, na lewo od głównej alejki, urządzono symboliczny grób poległych w obronie Ojczyzny w latach 1919-20. Mogiła ziemna, otoczona krawężnikiem kamiennym, ma kształt krzyża. W jego górnej części znajduje się nagrobek betonowy wystawiony w okresie międzywojennym, zdobiony krzyżem Virtuti Militari między gałązkami laurowymi, na którym wypisano mało obecnie czytelne nazwiska 16 poległych z Gościeszyna i okolicznych wsi. LS spośród nich wymienia szeregowców Franciszka Kluja (1899-1919), zmarłego 22 I wskutek choroby w Wolsztynie, Aleksandra Łukaszewicza (1900-19), który stracił życie w czerwcu w wypadku w Stróżewie, i Franciszka Wieczorka (1865-1919), poległego 7 IV pod Budzyniem. Na nowym cokole granitowym umieszczono czarną tablicę kamienną ku czci ks. Alfonsa Graszyńskiego (1879-1943), proboszcza gościeszyńskiego w latach 1912-36, duchowego przywódcy powstania w Wolsztyńskiem. Obok ustawiono drewniany krzyż z datą modernizacji pomnika 1985.