Miejsca Pamięci

GOZDOWO (gmina Września, powiat wrzesiński)

Przy kościele parafialnym, na lewo od grobowca rodziny Grudzielskich, znajduje się kamień z umieszczonymi na nim 9 I 1994 r. dwiema metalowymi tabliczkami – z informacją, że tu jest pochowany generał Kazimierz Grudzielski (1856-1921; współorganizator powstania wielkopolskiego w powiecie wrzesińskim, a potem dowódca frontu północnego), oraz jego podobizną i życiorysem.