Miejsca Pamięci

GÓRA (gmina Jaraczewo, powiat jarociński)

1. Przy kościele parafialnym wznosi się pomnik ku czci poległych w walkach za Ojczyznę w latach 1918-20. Na schodkowym cokole betonowym umieszczono kwadratowy słup z kostek granitowych, zwieńczony krzyżem ze sztucznego kamienia. Na nim we wnękach widnieje metalowy orzeł oraz kamienna tablica z nazwiskami 12 poległych i datami ich śmierci. LS spośród nich wymienia Franciszka Matuszaka (1898-1919), szeregowca z batalionu jarocińskiego, poległego 30 I (według LS 27 I pod Szubinem), i Jana Musielaka, poległego 6 II 1919 r. Poniżej tablicy umieszczono wizerunek krzyża powstańczego. Wystawiony w 1924 r. pomnik został zniszczony przez hitlerowców w 1940 r. i odbudowany w lipcu 1982 r.

2. W kościele parafialnym, w kruchcie pod wieżą, wmurowano tablicę marmurową z napisem: Oddaliśmy Ojczyźnie nasze życie, polskiej ziemi krew, narodowi serce, Bogu dusze – powstańcy parafii Góra.