Miejsca Pamięci

KOBYLNICA (gmina Swarzędz, powiat poznański)

W lesie na wschód od wsi, przy drodze gruntowej równoległej do szosy Poznań–Gniezno, rósł stary dąb „Piastowski”, pod którym w latach 1913-18 organizowano zbiórki skautów polskich. Po rozwiązaniu skautingu przez władze pruskie odbył się tu w maju 1918 r. zlot (już bez mundurów), na którym rozpoczęto konspiracyjne przygotowania do udziału skautów w walce o wolność. Dziś po dębie pozostał przewrócony suchy pień, przy którym z inicjatywy szczepu harcerskiego z Kobylnicy 17 VI 2001 r., w 83. rocznicę rozwiązania skautingu wielkopolskiego, odsłonięto kamień z tablicą pamiątkową.