Miejsca Pamięci

KOŁACZKOWICE (gmina Miejska Górka, powiat rawicki)

Po wschodniej stronie cmentarza parafialnego urządzono zbiorowy grób dziesięciu powstańców wielkopolskich, którzy stracili życie w 1919 r. (LS podaje datę i miejsce śmierci w lutym 1919 r. pięciu z nich, natomiast Andrzej Musioł zginął w 1920 r. w wojnie polsko-bolszewickiej.). Mogiłę otoczono ogrodzeniem z rurek metalowych na betonowych słupkach. Nagrobek ma szeroki cokół ze sztucznego kamienia, na którym między postumentami z metalowymi zniczami stoi czarna płyta marmurowa z nazwiskami poległych w powstaniu oraz 42 ofiar I wojny światowej.