Miejsca Pamięci

KOŁDRĄB (gmina Janowiec Wielkopolski, powiat żniński)

Na cmentarzu parafialnym, przy poprzecznej dróżce na prawo od centralnego krzyża, znajduje się grób powstańców wielkopolskich, otoczony ogrodzeniem łańcuchowym na betonowych słupkach. Wysoki nagrobek betonowy z lat międzywojennych, zwieńczony krzyżem, ozdobiony jest płaskorzeźbą składającą się z liści laurowych, czapki powstańczej, skrzyżowanych szabel oraz sztandaru. Widnieją na nim nazwiska pochowanych tu: Antoniego Witkowskiego (1898-1919) z Niedźwiad, st. szeregowca z 4. kompanii gnieźnieńskiej, poległego 18 II pod Szubinem (według LS pod Rynarzewem), oraz Józefa Zmyślińskiego (1900-20), żołnierza 61. pułku piechoty, zmarłego z ran 3 IV w Bydgoszczy. Z tyłu nagrobka wypisano nazwiska poległych parafian: 47 w czasie I wojny światowej i 7 w wojnie polskiej w latach 1919-20.