Miejsca Pamięci

KOMORNIKI (wieś gminna w powiecie poznańskim)

1. W kruchcie kościoła parafialnego znajduje się marmurowa tablica, na której wypisano nazwiska 21 parafian uczestniczących w powstaniu wielkopolskim. Została ona ufundowana przez proboszcza parafii i odsłonięta 11 XI 2008 r. Spośród nich LS wymienia Henryka Piotrowskiego (1893-1919), sierżanta z 10. pułku strzelców wielkopolskich, poległego 19 VI pod Zamościem.

2. W tworzonym przy ul. Kościelnej tzw. ogrodzie pamięci po obu stronach krzyża jubileuszowego 2000 stawiane są pamiątkowe głazy. Na jednym z tych kamieni, odsłoniętym 11 XI 2003 r., na małej tabliczce marmurowej wypisano: Chwała powstańcom wlkp.