Miejsca Pamięci

KONARY (gmina Miejska Górka, powiat rawicki)

W południowej części cmentarza parafialnego (położonego przy drodze do Chojna) spoczywa szeregowiec Stanisław Konieczny (1897-1919), poległy 24 II (według LS zmarły w Gostyniu z ran odniesionych pod Sarnową). Na mogile leży betonowa płyta, na której ustawiono ogrodzenie z rurek metalowych na betonowych słupkach. Wystawiony w 1948 r. betonowy nagrobek, z płaskorzeźbionym krzyżem i wyrytymi latami 1918-1919, ma u dołu czarną tablicę informacyjną.