Miejsca Pamięci

KORZEŃ (gmina Kępno, powiat kępiński)

Przy głównej drodze, w odległości 600 m na zachód od szosy Poznań–Katowice, wznosi się pomnik z granitowych kostek różnej wielkości, odsłonięty 19 II 1969 r. Na jego przedniej ścianie umieszczono metalową tablicę z wizerunkiem krzyża powstańczego, a pod nią drugą tablicę z nazwiskami dziewięciu powstańców poległych 19 II 1919 r. w bitwie pod Korzeniem (jeden nieznanego nazwiska; LS w sześciu przypadkach podaje nieco późniejszą datę śmierci). Przy pomniku rosną jałowce o piramidalnym kształcie. Po bokach podmurówki ustawiono znicze metalowe, a prowadzący do pomnika chodnik z płytek kamiennych obsadzono żywopłotem.