Miejsca Pamięci

KOSTRZYN (miasto w powiecie poznańskim)

1. Na skwerze u zbiegu ulic Średzkiej i Powstańców Wlkp. odsłonięto w 1978 r. pomnik ufundowany przez społeczeństwo miasta. Na cokole, zbudowanym z kamieni różnej wielkości i poprzedzonym schodkowym chodnikiem, stoi pionowo wydłużony głaz, na którym umieszczono metalowy wizerunek krzyża powstańczego i taką samą tablicę upamiętniającą ochotników z kompanii i plutonu kostrzyńskiego.

2. Na ścianie domu przy Rynku 2 widnieje mała tablica metalowa, ozdobiona pośrodku płaskorzeźbą czapki powstańczej na tle skrzyżowanych szabel (proj. Marian Banasiewicz). Upamiętnia ona siedzibę biura werbunkowego oraz odwachu powstańczego. Tablica została odsłonięta 6 I 1984 r., w 65. rocznicę wymarszu do powstania ochotniczej kompanii kostrzyńskiej.

3. Na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej, za kostnicą na końcu głównej alejki, znajduje się zbiorowy grób sześciu poległych w latach 1919-20 (LS wymienia pięciu z nich, którzy stracili życie w lutym 1919 r. pod Kcynią i w kwietniu koło Chodzieży, w jednym przypadku podając inną datę śmierci), ozdobiony nagrobkiem w kształcie krzyża Virtuti Militari. Urządzono go w 1925 r. Obok zlokalizowano zbiorowy grób 28 osób pomordowanych we wrześniu i październiku 1939 r. oraz kwaterę 68 mogił zmarłych po wojnie powstańców wielkopolskich, z pomnikiem w formie krzyża, na którego cokole umieszczono tablicę metalową (proj. Marian Banasiewicz) z napisem ku czci powstańców i ofiar hitleryzmu. Na tym cmentarzu w grobach rodzinnych spoczywają również inni uczestnicy powstania wielkopolskiego.