Miejsca Pamięci

KRUSZWICA (miasto w powiecie inowrocławskim)

1. Na budynku obecnego Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego (ul. Kasprowicza 7) umieszczono w 1969 r. marmurową tablicę dekorowaną krzyżem powstańczym. Upamiętnia ona fakt, że w tym miejscu 2 I 1919 r. powstańcy wielkopolscy rozbroili oddział niemiecki.

2. Na wschodnim brzegu jez. Gopło, na skraju cmentarza otaczającego romańską kolegiatę, znajduje się pomnik powstańców wielkopolskich z 1969 r. Ma on formę schodkowej kompozycji betonowej o trapezowatym kształcie, z czarną tablicą kamienną z napisem: Nie rzucim ziemi skąd nasz ród oraz datą 1919 i dwiema skrzyżowanymi gałązkami u dołu. Pomnik stoi na zbiorowej mogile, w której pochowano czterech powstańców poległych w 1919 r. Tabliczki z ich nazwiskami umieszczono po bokach pomnika (LS w trzech przypadkach podaje inną datę lub miejsce śmierci). Całość otacza ogrodzenie łańcuchowe na betonowych słupkach.