Miejsca Pamięci

MIĘDZYRZECZ (miasto powiatowe w województwie lubuskim)

1. Na skraju pl. Powstańców Wlkp., niedaleko dworca kolejowego, stoi pomnik powstańców, ufundowany w styczniu 1959 r. przez tutejsze koło ZBoWiD. Na podwyższeniu z kamieni polnych ustawiono pionowo głaz – czerwony piaskowiec, na którym umieszczono tablicę marmurową z krzyżem powstańczym i napisem ku czci bohaterów walczących o wolność i demokrację Krainy Międzyrzeckiej.

2. W północnej części starego cmentarza (znajdującego się przy ul. Konstytucji 3 Maja) pochowano w zbiorowym grobie sześciu powstańców wielkopolskich poległych w walkach o oswobodzenie Krainy Międzyrzeckiej. Na wydłużonej mogile położono płytki kamienne, a na nich znajduje się sześć kostek, na których wyryto nazwiska pochowanych: Stefan Witman (faktycznie Wittmann – patrz Lwówek, nr 4), cztery nazwiska niefigurujące w LS i jedna osoba nieznana. Pionowo ustawiony jest pomnik w formie dwóch prostopadłościennych elementów, z krzyżem powstańczym i napisem. Na lewo od mogiły spoczywa w oddzielnym grobie powstaniec Franciszek Szafrański (1898-1964).