Miejsca Pamięci

MOGILNO (miasto powiatowe w województwie kujawsko-pomorskim)

Na cmentarzu parafialnym (znajdującym się przy ul. Kościuszki), po lewej stronie alejki wiodącej od głównego wejścia, urządzono zbiorową mogiłę powstańców wielkopolskich, poświęconą 3 V 1926 r. Wzdłuż niej ciągnie się mur ze sztucznego kamienia, zwieńczony wielkim krucyfiksem (proj. Stefan Cybichowski). Na murze umieszczono 12 czarnych tablic z nazwiskami 16 powstańców – 11 poległych w walkach w rejonie Inowrocławia i Żnina oraz 5 zmarłych w 1920 r. wskutek odniesionych ran i chorób (w LS w jednym przypadku podano nieco inne brzmienie nazwiska, w jednym inne imię, a w siedmiu przypadkach inną datę śmierci). Poniżej krucyfiksu widnieje tabliczka z napisem Cześć poległym. Po zniszczeniu przez hitlerowców nagrobek odbudowano (w zmienionej formie) i odsłonięto 1 XI 1947 r. Z przodu mogiły znajduje się murek, a na nim ogrodzenie z rurek metalowych na kulach kamiennych.