Miejsca Pamięci

MOSINA (miasto w powiecie poznańskim)

1. Na skwerze pośrodku pl. 20 Października (rynku) wznosi się betonowy pomnik w formie lekko zbieżnego ostrosłupa ściętego o podstawie kwadratowej (proj. Józef Murlewski). Po jego bokach znajdują się: rzeźba orła, płaskorzeźbione twarze dwóch powstańców wielkopolskich i trzech ofiar II wojny światowej oraz napisy w hołdzie powstańcom, osobom poległym na frontach II wojny światowej, rozstrzelanym na rynku w Mosinie 20 X 1939 r., zamordowanym w poznańskim Forcie VII i zamęczonym w obozach koncentracyjnych. Z tyłu umieszczono u dołu małą tabliczkę z datą odsłonięcia pomnika 20 X 1972 r., ufundowanego przez społeczeństwo Mosiny i okolic.

2. U zbiegu ulic Mocka i Rzeczypospolitej Mosińskiej znajduje się odsłonięty 27 XII 2009 r. kamień upamiętniający Piotra Mocka (1897-1919), st. ułana z 1. szwadronu strzelców Straży Poznańskiej, poległego 11 I w Kołaczkowie (według LS pod Szubinem). Na przedniej stronie kamienia umieszczono metalową tablicę, którą społeczeństwo gminy uczciło pamięć powstańca.

3. Przy parkanie cmentarza parafialnego od strony południowo-wschodniej, za grobem rozstrzelanych w 1939 r., urządzono miejsce pamięci o uczestnikach walk o niepodległość oraz ofiarach II wojny światowej z terenu miasta i gminy. Pośrodku wydłużonej płaszczyzny wyłożonej kostkami betonowymi znajduje się nieduży kamień, a po bokach dwa bloki kamienne odsłonięte 22 V 2009 r. Tablica na bloku z prawej strony poświęcona jest powstańcom i uczestnikom walk w latach 1918-21.

4. Na tym cmentarzu, przy poprzecznej dróżce na lewo od głównej alejki, znajduje się grób rodziny Górków. W mogile tej pochowany jest Piotr Mocek (patrz wyżej, nr 2), o czym przypomina napis umieszczony 24 XII 2008 r. w dolnej części nagrobka.