Miejsca Pamięci

MROCZA (miasto w powiecie nakielskim)

1. Pośrodku pl. Wolności 5 I 2009 r. odsłonięto głaz-pomnik, ufundowany przez mieszkańców miasta. Ustawiono go na niewielkim brukowanym podwyższeniu, które otacza kolisty chodnik z kostek betonowych. Na głazie widnieje tablica z czarnego kamienia (proj. Paweł Wintrowicz) z napisem W hołdzie powstańcom wielkopolskim, cytat z wiersza Romana Wilkanowicza oraz wizerunek krzyża powstańczego.

2. Na ścianie budynku stojącego na narożniku ul. Łabędzkiego i pl. Wolności w 1989 r. odsłonięto tablicę kamienną upamiętniającą miejsce, gdzie 6 I (według LS 4 I) 1919 r. poległ Feliks Łabędzki (patrz Siedlemin). Jego imię nosi ulica wylotowa w kierunku Nakła.