Miejsca Pamięci

MUROWANA GOŚLINA (miasto w powiecie poznańskim)

1. Na budynku przy pl. Powstańców Wlkp. 9 (dawnym ratuszu) w styczniu 1964 r., w 45. rocznicę wybuchu powstania, wmurowano tabliczkę z czarnego marblitu z napisem ku czci powstańców, ozdobioną wizerunkiem krzyża powstańczego. Ufundowało ją społeczeństwo miasta i okolicy.

2. Na skwerze pośrodku pl. Powstańców Wlkp. (rynku) odsłonięto w 1969 r. pomnik z piaskowca (proj. Zdzisław Piwowarczyk). Na niskim wydłużonym cokole okładanym płytkami betonowymi umieszczono niesymetrycznie element prostopadłościenny, na którym z przodu widnieje napis ku czci poległych powstańców wielkopolskich oraz żołnierzy II wojny światowej i ofiar terroru hitlerowskiego. Z tyłu, we wnęce za kratą, umieszczono łuski artyleryjskie z ziemią zebraną z miejsc uświęconych krwią Polaków. Mała metalowa tabliczka umieszczona z boku przypomina obchodzone w 1989 r. 600-lecie Murowanej Gośliny. W otoczeniu pomnika znajdują się cztery maszty flagowe, metalowy znicz i ozdobny klomb. Z boku na cokole 27 XII 2008 r. odsłonięto ukośnie leżącą czarną kamienną tablicę dekorowaną wizerunkiem krzyża powstańczego, na której wypisano nazwiska 102 uczestników powstania.