Miejsca Pamięci

POBIEDZISKA (miasto w powiecie poznańskim)

1. W północno-zachodnim narożniku Rynku 13 IX 1986 r. odsłonięto pomnik powstańców wielkopolskich i wszystkich innych poległych za Ojczyznę (proj. Julian Boss-Gosławski). Na niewielkim brukowanym podwyższeniu znajduje się cokół w postaci trzech metalowych skrzyń różnej wielkości nałożonych jedna na drugą, w którego narożnikach umieszczono cztery nieduże znicze metalowe i pętelki mundurowe. Na górnej, brukowanej powierzchni ustawiono w kozioł cztery karabiny z nałożonymi bagnetami, a pod nimi zrywa się do lotu orzeł w koronie. Od strony wschodniej widnieją na pochyłej płaszczyźnie: wypukły metalowy napis, płaskorzeźby czapki powstańczej i dwóch skrzyżowanych szabel oraz data 1986.

2. Na bocznej ścianie trafostacji obok szkoły przy ul. Kostrzyńskiej znajduje się mural powstańczy ozdobiony proporczykiem z orłem bez korony.

3. Na cmentarzu parafialnym, na lewo od głównej dróżki, spoczywa Stanisław Skowroński (1899-1919), szeregowiec z 2. kompanii 9. pułku strzelców wielkopolskich, poległy 6 V pod Nakłem (wg LS zmarły 6 V w Poznaniu z ran odniesionych pod Nakłem). Grób ma lastrykową płytę i nagrobek z tablicą informacyjną.