Miejsca Pamięci

WSCHOWA (miasto powiatowe w województwie lubuskim)

Na cmentarzu parafialnym przy ul. Spokojnej, blisko bramy po prawej stronie głównej alejki, pochowany jest Stanisław Szymkowiak (1894-1919) z Łęki Wielkiej, st. szeregowiec z 11. kompanii 6. pułku strzelców wielkopolskich, poległy 26 VI pod Zbarzewem. Na mogile wzniesiono prosty nagrobek ze sztucznego kamienia, z czarną tablicą epitafijną.