Zbiory muzealne

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe - oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

 • Odznaki Pamiątkowe Wojsk Wielkopolskich

 • Odznaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich
  Odznaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich
 • Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich
  Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich
 • Patent Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich
  Patent Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich
 • Odznaka pamiątkowa 14. Dywizji Piechoty (1. Dywizji Strzelców Wielkopolskich)
  Odznaka pamiątkowa 14. Dywizji Piechoty (1. Dywizji Strzelców Wielkopolskich)
 • Legitymacja Odznaki pamiątkowej 14. Dywizji Piechoty (1. Dywizji Strzelców Wielkopolskich)
  Legitymacja Odznaki pamiątkowej 14. Dywizji Piechoty (1. Dywizji Strzelców Wielkopolskich)
 • Legitymacja Odznaki pamiątkowej 14. Dywizji Piechoty (1. Dywizji Strzelców Wielkopolskich)
  Legitymacja Odznaki pamiątkowej 14. Dywizji Piechoty (1. Dywizji Strzelców Wielkopolskich)
 • Dyplom Odznaki Pamiątkowej 14. Dywizji Piechoty (1. Dywizji Strzelców Wielkopolskich)
  Dyplom Odznaki Pamiątkowej 14. Dywizji Piechoty (1. Dywizji Strzelców Wielkopolskich)
 • Dyplom Odznaki pamiątkowej 14. Dywizji Piechoty (1. Dywizji Strzelców Wielkopolskich), 2 wersja
  Dyplom Odznaki pamiątkowej 14. Dywizji Piechoty (1. Dywizji Strzelców Wielkopolskich), 2 wersja
 • Odznaka pamiątkowa „Grupy Leszno”
  Odznaka pamiątkowa „Grupy Leszno”
 • Legitymacja Odznaki pamiątkowej „Grupy Leszno”
  Legitymacja Odznaki pamiątkowej „Grupy Leszno”
 • Legitymacja Odznaki pamiątkowej „Grupy Leszno”
  Legitymacja Odznaki pamiątkowej „Grupy Leszno”
 • Miniatura Odznaki pamiątkowej 1 Batalionu Pogranicznego Poznańskiego w Szczypiornie
  Miniatura Odznaki pamiątkowej 1 Batalionu Pogranicznego Poznańskiego w Szczypiornie
 • Legitymacja Odznaki pamiątkowej 1 Batalionu Pogranicznego Poznańskiego w Szczypiornie
  Legitymacja Odznaki pamiątkowej 1 Batalionu Pogranicznego Poznańskiego w Szczypiornie
 • Legitymacja Odznaki pamiątkowej 1 Batalionu Pogranicznego Poznańskiego w Szczypiornie
  Legitymacja Odznaki pamiątkowej 1 Batalionu Pogranicznego Poznańskiego w Szczypiornie
 • Legitymacja Odznaki pamiątkowej 1 Batalionu Pogranicznego Poznańskiego w Szczypiornie
  Legitymacja Odznaki pamiątkowej 1 Batalionu Pogranicznego Poznańskiego w Szczypiornie
 • Dyplom Odznaki pamiątkowej 1 Batalionu Pogranicznego Poznańskiego w Szczypiornie
  Dyplom Odznaki pamiątkowej 1 Batalionu Pogranicznego Poznańskiego w Szczypiornie
 • Odznaki pamiątkowe byłych władz powstańczych

 • Odznaka Krzyż Pamiątkowy „Wielkopolska matkom poległych”
  Odznaka Krzyż Pamiątkowy „Wielkopolska matkom poległych”
 • Odznaka Pamiątkowy Krzyż „Za waleczność” Rady Ludowej Miasta Poznania
  Odznaka Pamiątkowy Krzyż „Za waleczność” Rady Ludowej Miasta Poznania
 • Legitymacja odznaki Pamiątkowy Krzyż „Za waleczność” Rady Ludowej Miasta Poznania
  Legitymacja odznaki Pamiątkowy Krzyż „Za waleczność” Rady Ludowej Miasta Poznania
 • Patent Odznaki Pamiątkowy Krzyż „Za waleczność” Rady Ludowej Miasta Poznania
  Patent Odznaki Pamiątkowy Krzyż „Za waleczność” Rady Ludowej Miasta Poznania
 • Odznaka Pamiątkowy Krzyż „Zasłudze obywatelskiej” Rady Ludowej Miasta Poznania
  Odznaka Pamiątkowy Krzyż „Zasłudze obywatelskiej” Rady Ludowej Miasta Poznania
 • Patent odznaki Pamiątkowy Krzyż „Zasłudze obywatelskiej” Rady Ludowej Miasta Poznania
  Patent odznaki Pamiątkowy Krzyż „Zasłudze obywatelskiej” Rady Ludowej Miasta Poznania
 • Odznaka Pamiątkowa za waleczność w powstaniu Wielkopolski 1918-19 byłej Naczelnej Komendy Straży Ludowej
  Odznaka Pamiątkowa za waleczność w powstaniu Wielkopolski 1918-19 byłej Naczelnej Komendy Straży Ludowej
 • Legitymacja Odznaki Pamiątkowej za waleczność w powstaniu Wielkopolski 1918-19 byłej Naczelnej Komendy Straży Ludowej
  Legitymacja Odznaki Pamiątkowej za waleczność w powstaniu Wielkopolski 1918-19 byłej Naczelnej Komendy Straży Ludowej
 • Patent Odznaki Pamiątkowej za waleczność w powstaniu Wielkopolski 1918-19 byłej Naczelnej Komendy Straży Ludowej
  Patent Odznaki Pamiątkowej za waleczność w powstaniu Wielkopolski 1918-19 byłej Naczelnej Komendy Straży Ludowej
 • Odznaka Pamiątkowa za waleczność w Powstaniu Wielkopolski 1918-19 b. Naczelnej Komendy Straży Ludowej, uzupełniona złoconym wieńcem laurowym na wstążce zielonej
  Odznaka Pamiątkowa za waleczność w Powstaniu Wielkopolski 1918-19 b. Naczelnej Komendy Straży Ludowej, uzupełniona złoconym wieńcem laurowym na wstążce zielonej
 • Odznaka Pamiątkowa za waleczność byłej Naczelnej Komendy Straży Ludowej byłego zaboru pruskiego
  Odznaka Pamiątkowa za waleczność byłej Naczelnej Komendy Straży Ludowej byłego zaboru pruskiego
 • Legitymacja Odznaki Pamiątkowej za waleczność byłej Naczelnej Komendy Straży Ludowej byłego zaboru pruskiego
  Legitymacja Odznaki Pamiątkowej za waleczność byłej Naczelnej Komendy Straży Ludowej byłego zaboru pruskiego
 • Legitymacja Odznaki Pamiątkowej za waleczność byłej Naczelnej Komendy Straży Ludowej byłego zaboru pruskiego
  Legitymacja Odznaki Pamiątkowej za waleczność byłej Naczelnej Komendy Straży Ludowej byłego zaboru pruskiego
 • Odznaki pamiątkowe i członkowskie związków kombatanckich

 • Odznaka Towarzystwa Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/19
  Odznaka Towarzystwa Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/19
 • Odznaka Związku Towarzystw Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/19
  Odznaka Związku Towarzystw Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/19
 • Legitymacja odznaki Związku Towarzystw Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/19
  Legitymacja odznaki Związku Towarzystw Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/19
 • Patent odznaki Związku Towarzystw Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/19
  Patent odznaki Związku Towarzystw Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/19
 • Odznaka „powstańca broni” Generalnego Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Ziem Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej
  Odznaka „powstańca broni” Generalnego Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Ziem Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej
 • Legitymacja tymczasowa odznaki „powstańca broni” Generalnego Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Ziem Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej
  Legitymacja tymczasowa odznaki „powstańca broni” Generalnego Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Ziem Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej
 • Legitymacja odznaki „powstańca broni” Generalnego Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Ziem Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej
  Legitymacja odznaki „powstańca broni” Generalnego Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Ziem Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej
 • Legitymacja odznaki „powstańca broni” Generalnego Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Ziem Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej
  Legitymacja odznaki „powstańca broni” Generalnego Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Ziem Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej
 • Odznaka „powstańca zasługi” Generalnego Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Ziem Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej
  Odznaka „powstańca zasługi” Generalnego Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Ziem Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej
 • Odznaka „wojaka” Generalnego Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Ziem Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej
  Odznaka „wojaka” Generalnego Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Ziem Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej
 • Odznaka „powstańca broni” Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Dowództwa Okręgu Korpusu VII Poznań
  Odznaka „powstańca broni” Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Dowództwa Okręgu Korpusu VII Poznań
 • Odznaka „powstańca zasługi” Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Dowództwa Okręgu Korpusu VII Poznań
  Odznaka „powstańca zasługi” Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Dowództwa Okręgu Korpusu VII Poznań
 • Odznaka „wojaka” Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Dowództwa Okręgu Korpusu VII Poznań
  Odznaka „wojaka” Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Dowództwa Okręgu Korpusu VII Poznań
 • Odznaka powstańcza Związku byłych Uczestników Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej 1914-1919
  Odznaka powstańcza Związku byłych Uczestników Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej 1914-1919
 • Dyplom Odznaki powstańczej Związku b. Uczestników Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej 1914-1919
  Dyplom Odznaki powstańczej Związku b. Uczestników Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej 1914-1919
 • Odznaka Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej 1914-1919
  Odznaka Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej 1914-1919
 • Dyplom odznaki Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej 1914-1919
  Dyplom odznaki Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej 1914-1919
 • Odznaka „Krzyż Waleczności” Związku b. Ochotników Wojsk Wielkopolskich
  Odznaka „Krzyż Waleczności” Związku b. Ochotników Wojsk Wielkopolskich
 • Odznaka Pamiątkowa „Krzyż za zasługę” Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu VIII Poznań
  Odznaka Pamiątkowa „Krzyż za zasługę” Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu VIII Poznań
 • Odznaka „Krzyż Honorowy Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r.” Związku Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r. w Katowicach
  Odznaka „Krzyż Honorowy Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r.” Związku Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r. w Katowicach
 • Dyplom odznaki „Krzyż Honorowy Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r.” Związku Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r. w Katowicach
  Dyplom odznaki „Krzyż Honorowy Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r.” Związku Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r. w Katowicach

Powiązane informacje