Oddziały Powstańcze

Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 Na przykładzie frontu południowo-zachodniego

Eugeniusz Śliwiński

Wybierz Strony

Podobne komitety Czerwonego Krzyża utworzono także w innych miejscowościach powiatu gostyńskiego. W Krobi, w dawnym domu opieki nad starcami, dr Józef Kosowski urządził prowizoryczny szpital powstańczy na osiem łóżek, a u sióstr Elżbietanek utworzono punkt opatrunkowy. Uruchomiono też kuchnie: żołnierską i ludową.

Szczególną rolę odegrał Komitet Towarzystwa Czerwonego Krzyża w przyfrontowym Poniecu, założony 7 stycznia 1919 r. Działał w trzech

Kuchnia powstańcza Grupy „Leszno”

sekcjach: informacyjnej, sanitarnej i gospodarczej. Miejscowy lekarz Mieczysław Nowakowski przeprowadził kurs pielęgniarski dla drużyny sanitarnej z żeńskiego oddziału ponieckiego „Sokoła”. Drużyna ta miała swoją bazę w szpitalu miejskim, zamienionym 7 stycznia na frontowy szpital wojskowy. Jej członkinie sporadycznie opatrywały także bezpośrednio w terenie lżej rannych powstańców, służyły pomocą punktom opatrunkowym w Drobninie i Pawłowicach. W budynku ponieckiej szkoły ludowej uruchomiono także kuchnię żołnierską, obsługującą oddziały frontowe. Na czele sekcji informacyjnej ponieckiego Komitetu TCK stała Maria Radajewska. Kuchnię żołnierską prowadziły: Maria Konieczna, Helena Ledworowska i R. Kwiniecka, a jako pomoce kuchenne pracowały: Jadwiga Musiałowska, Z. Szymańska, M. Gratkowska i Stanisława Szarzyńska.

W Pępowie przy pomocy działaczy Towarzystwa Czerwonego Krzyża zorganizowano szpital wojskowy na 12 łóżek i punkt opatrunkowy, zlokalizowany w Domu Katolickim. Jego współorganizatorką była m.in. Elż-bieta Lisiak, pełniąca także funkcję łączniczki miejscowej Straży Ludowej. Opiekę lekarską sprawował dr Stefan Kuczyński, który zorganizował sekcję sanitarną złożoną z młodych mieszkanek Pępowa i okolicznych wsi.

W pobliskich Skoraszewicach, w budynku szkolnym, otwarto 8 stycznia szpital polowy na 30 łóżek. Urządzili go i utrzymywali miejscowi mieszkańcy, a opiekę medyczną pełnił dr Bukolt. W skład personelu szpitala wchodzili ponadto: dwie siostry Elżbietanki z Krobi – Irena Sypniewska i siostra Bronisława oraz sanitariusze Antoni Gryczka z Kołaczkowic i Aleksander Plawgo z Gierłachowa. Funkcję intendenta sprawował kierownik szkoły Wiktor Leśniewicz. Szpital wspomagała także księżna Drucka-Lubecka z Dłoni, która przysłała pięć kompletnych łóżek oraz różnego rodzaju żywność i papierosy.

Punkty opatrunkowe i prowizoryczne szpitale wojskowe w Krobi, Skoraszewicach i Pępowie przeznaczone były dla potrzeb odcinków powstańczego frontu południowego: miejsko-góreckiego i jutrosińskiego, zasilanych powstańcami z terenu powiatu gostyńskiego. Na terenie powiatu gostyńskiego, w szpitalu o.o. Bonifratrów w Marysinie, zlokalizowany był centralny szpital wojskowy dla frontu południowo-zachodniego (Grupy „Leszno”). Funkcję komendanta pełnił w nim lekarz-chirurg i kapitan rezerwy Józef Dirbach, pomagał mu dr Jan Luttelmann. Szpital ten dysponował doskonałą kadrą lekarsko-pielęgniarską, dobrym wyposażeniem i zabezpieczeniem w lekarstwa. Przyjmowano tu najciężej rannych powstańców.

Powstańcy w podzięce za dobrą opiekę sanitarną odwdzięczyli się piosenką:

W Gostyniu (Poniecu, Krobi) są ładne panny,
A gdy który z nas jest ranny,
To nas ładnie pielęgnują
I całusa nie żałują13.

W trakcie działań powstańczych kobiety znalazły się też na innych stanowiskach. Na prawym skrzydle frontu Grupy „Leszno”, w punkcie dowodzenia ppor. Józefa Wróblewskiego w Błotnicy, ofiarną służbę telefonistek pełniły Maria Adamczewska, Apolinarska i Stefania Lewandowska. Szczególną odwagą wyróżniła się sanitariuszka Apolonia Prałat, która 11 stycznia pod Zbarzewem, bezpośrednio na polu walki, nosiła amunicję i granaty oraz opatrywała rannych powstańców14.

W zbiorach Archiwum Państwowego w Lesznie znajduje się wykaz kobiet z terenu powiatu leszczyńskiego, które w różny sposób były zaangażowane w działalność powstańczą.

 

 

Kobiety pomagające w Powstaniu 1918/1919 w Leszczyńskiem15

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Nazwisko

Miejscowość

Wiek

Rodzaj pomocy

 

panieńskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Balbina Andrzejewska

Krause

Kąkolewo

20

żywność, kuchnia

 

2

Celina Andrzejewska

 

Krzywiń

20

sanitariuszka

 

3

Katarzyna Antkowiak

 

Zgliniec

18

pielęgniarka

 

4

Franciszka Bartkowiak

 

Leszno

?

żywność

 

5

Hanna Bartkowiak

 

Leszno

23

łączność, żywność

 

6

Jadwiga Bartkowiak

 

Leszno

?

żywność

 

7

Maria Bartlewicz

 

Krzywiń

23

sanitariuszka

 

8

Zofia Bartlewicz

 

Lipno

?

żywność

 

9

Franciszka Bąk

Sadowska

Mierzejewo

24

wspomaganie

 

 

 

 

 

 

powstańców

 

10

Biedzyńska

 

Osieczna

?

kucharka

 

11

Maria Bietlewicz

 

Osieczna

?

sanitariuszka

 

12

Helena Bilewicz

 

Leszno

?

łączność

 

13

Maria Bilewicz

 

Osieczna

?

sanitariuszka

 

14

Czesława Biskupska

 

Krzywiń

20

sanitariuszka

 

 

 

 

 

 

i kucharka

 

15

Maria Chodziak

 

Boguszyn

18

żywność

 

16

Maria (Martyna)

Latosińska

Pawłowice

26

sanitariuszka

 

 

Czapska

 

 

 

 

 

17

Stanisława Czternasta

Zygier

Osieczna

23

sanitariuszka

 

18

Maria Dopieralska

 

Osieczna

?

kucharka

 

19

Dudkowicz

 

Osieczna

20

kucharka

 

20

Franciszka Fischer

 

Kąkolewo

19

kucharka

 

21

Marianna Fischer

 

Kąkolewo

?

kucharka

 

22

Agnieszka Fligier

Dziorgawa?

Krzywiń

?

źywność

 

23

Gałęzowska

 

Krzemieniewo

30

informacja

 

24

Maria Glapiak

Płaszczyń-

Kąkolewo

19

kuchnia

 

 

 

ska

 

 

 

 

25

Florentyna Gorecka

 

Osieczna

26

sanitariuszka

 

26

Anna Grajewska

 

Leszno

?

łączność

 

27

Franciszka

 

Leszno

22

żywność

 

 

Grajkowska

 

 

 

 

 

28

Jadwiga Hadrych (?)

 

Leszno

?

pielęgniarka

 

29

Janina Jankowska

 

Osieczna

28

nauczycielka

 

30

Beata Jaskiewicz

 

Garzyn

?

prowadzenie kuchni

 

31

Kaczmarek

 

?

?

kuchnia

 

32

Magdalena Kaizer

Otto

Pawłowice

?

kuchnia

 

33

Anna Kaźmierczak

 

Kąkolewo

19

kucharka

 

34

Marianna Kaźmierczak

 

Kąkolewo

?

kuchnia

 

35

Krystyna Kofell

 

Osieczna

?

sanitariuszka

 

36

Zofia Kolandyska

 

Krzemieniewo

?

żywność

 

37

Waleria Kolejo

 

Lipno

?

źywność

 

38

Maria Konieczna

 

Zawada

?

prowadzenie kuchni

 

39

Agata Kontrawska

 

Osieczna

?

żywność

 

40

Maria Kopańska

 

Osieczna

?

prowadzenie kuchni

 

41

Józefa Krzysztofiak

 

Włoszakowice

22

dostawa broni

 

42

Maria Kułkowska

 

Wilkowice

?

przechowywanie

 

 

 

 

 

 

powstańców

 

43

Anna Lorych

 

Włoszakowice

16

sanitariat

 

44

Maria Łakowska

 

Osieczna

?

kucharka

 

 

(Łakomska)

 

 

 

 

 

45

Józefa Ławniczak

 

Leszno

?

ukrywanie broni

 

46

Łuczakowa

 

Osieczna

?

kucharka

 

47

Maria Machowiak

 

Wielichowo

?

żywność

 

48

Maria Maćkowiak

Sobkowiak

Wolsztyn,

?

krzywiński oddział

 

 

 

 

Osieczna

 

sanitarny

 

49

Maria (?) Maćkowiak

 

Kościan?

26

pielęgniarka

 

50

Majewska

 

Osieczna

?

prowadzenie kuchni

 

51

Majorówna

 

Kąkolewo

?

 

 

52

Regina Marcinkowska

 

Osieczna

?

kuchnia

 

53

siostra Maria

 

Pawłowice

20

sanitariat

 

54

Pelagia Matysiak

Karlewicz

Belęcin

28

kucharka

 

55

Bożena Mielińska

 

Strzyżewice

?

przechowywanie broni

 

56

Stanisława Misiorna

 

Boguszyn

?

żywność i amunicja

 

57

hr. Mycielska

 

Wolsztyn

?

dostawa broni

 

58

Florentyna Nedrowicz

Górecka

?

26

pielęgniarka

 

59

Helena Nowaczyk

 

Bukówiec

36

sanitariuszka

 

 

 

 

Grn.

 

 

 

60

Stanisława Nowak

Felda

Poniec

36

sanitariuszka

 

61

Papińska

 

Janiszewo

55

kucharka

 

62

Agnieszka Patelka

Majchrzak

Pawłowice

?

kucharka

 

63

Franciszka Pawłowska

 

Zgliniec

18

kucharka

 

64

Marianna Piaszczyńska

 

Kąkolewo

?

kucharka

 

65

Marianna Poloch

 

Bukówiec

?

dostarczanie broni

 

 

 

 

Grn.

 

 

 

66

Zofia Poloch

 

Bukówiec

?

donoszenie żywności

 

 

 

 

Grn.

 

na posterunki

 

67

Zofia Ponikiewska

Raszewska

Drobnin

24

kwaterunek

 

68

Maria Poprawska

 

Kąkolewo

19

kucharka

 

69

Prackowska

 

Krzemieniewo

28

informacje

 

70

Apolonia Prałat

(Siuda)

Włoszakowice

?

powstaniec

 

71

Lucjana Przybylska

 

Kąkolewo

22

sanitariat

 

72

Radajewska

 

Zaborowo

?

kucharka

 

73

Agnieszka Ratajczak

Kozak

Kąkolewo

20

informacja

 

74

Kazimiera Ratajczak

 

Boguszyn

20

żywność

 

75

Anna Rosadzińska

 

Klonówiec

?

?

 

76

Maria Routte

 

Leszno

?

łączniczka

 

77

Józefa Rybińska

 

Pawłowice

25

kucharka (kuchnia

 

 

 

 

 

 

polowa)

 

78

Maria Sawicka

Krawiec

Brenno

?

sanitariat

 

79

Schaibe

Marcin-

Osieczna

27

kucharka

 

 

 

kowska

 

 

 

 

80

Sieracka (Sieradzka)

 

Kąkolewo

?

kucharka

 

81

Sobkowiak

Górecka

?

20

sanitariat

 

82

Maria Sobkowiak

Maćkowiak

Osieczna

20

sanitariuszka (poz. 48?)

 

83

Maria Stankiewicz

Karwińska

Poniec

20

sanitariat

 

84

Bożena Stefańska

 

Krzemieniewo

?

żywność

 

85

Stelmaszyk

 

Pawłowice

?

kucharka

 

86

Strużyk

Rybińska

Pawłowice

22

kucharka

 

87

Szczepaniak

Poprawska

Kąkolewo

21

kucharka

 

88

Sztulowa

 

Krzywiń

21

kucharka

 

89

Klara Szulc

 

Osieczna

39

wywieszanie

 

 

 

 

 

 

sztandarów

 

90

Teofila Szulc

Szuczyńska

Kąkolewo

40

żywność

 

91

Szymkowiak

Piotrowska

Krzywiń

21

sanitariat

 

92

Jadwiga Szymkowiak

 

Pawłowice

?

żywność

 

93

Maria Szymkowiak

Skrzypczak

Pawłowice

20

kucharka

 

94

Tomaszewska

 

Leszno

?

przechowywanie broni

 

95

Bronisława Tycner

 

Wojnowice

18

sanitariat

 

96

Wertlewicz

 

Osieczna

24

sanitariat

 

97

Wierzbińska

 

Osieczna

?

kucharka

 

98

Włodarczak

Prałat

Lipno

?

żywność

 

99

Wrotyńska

Przybylska

Dąbcze

?

organizator powstania

 

100

Wrzesińska

 

Czerwona

?

dostarczanie żywności

 

 

 

 

Wieś

 

 

 

101

Zajączkiewicz

 

Lipno

?

żywność

 

102

Anastazja

 

Lipno

?

żywność

 

 

Zajączkiewicz

 

 

 

 

 

103

Zielińska

 

Krzywiń

20

kucharka

 

 

 

We współczesnych opracowaniach regionalnych pojawiają się uzupełnienia i kolejne nazwiska kobiet, które w różnoraki sposób udzielały się na rzecz powstania. W rejonie Krzemieniewa i Pawłowic były to: Stanisława Joachim siostra zakonna i pielęgniarka oraz Władysława Latosińska – nauczycielka. Kuchnię polową w Pawłowicach obsługiwały: Józefa Hałasińska, Magdalena Kaiser (Kaizer, w tabeli poz. 32), Agnieszka Patelka (poz. 62), Józefa Rybińska (poz. 77), Marianna Skrzypczak (poz. 93). W obsłudze kuchni przy sztabie Grupy „Leszno” w Drobninie, pracowały: Antonina Chrastek, Anna Janiszewska, Stanisława Prałat, Stanisława Szpurka, Barbara Stachowiak, Stanisława Wojtkowiak i Antonina Wrotyńska. Inne funkcje pełniły: Franciszka Sadowska (poz. 9), Gałęzowska (poz. 23), Pelagia Karolewicz – kucharka z Belęcina, Elżbieta (Eliza) Ponikiewska z Brylewa – ukończyła podczas wojny w Berlinie kurs pielęgniarek wojskowych, działała na odcinku rawickim, Zofia Ponikiewska z Drobnina (z d. Raszewska z Jasienia koło Kościana) (poz. 67), Prackowska z Krzemieniewa (poz. 69), Bożena Stefańska (poz. 84)16. Wśród około 300 uczestników powstania w Bukówcu Górnym znalazły się: Helena Grzesiecka, Maria Łuczak (w tabeli poz. 46) i Walentyna Poloch17.

Również Andrzej Hanyż podał szereg nazwisk kobiet, które aktywnie udzielały się i wyróżniły podczas powstania. W Gostyniu: Cychnerowa, Michalina Dabińska, Gładyszowa, Maria Heinsch, Sabina Jankiewicz, Zofia Jankiewicz, Kolińska, Lossow, Michałowiczowa, Kazimiera Nawrocka, Potworowska, Pruska, Staśkiewiczowa, siostry Wojciechowskie i Maria Woziwodzka. W Poniecu: Bączkowska, Rozalia Kwinecka, Laurentowska, Helena Leworowska (Ledworowska?), Jadwiga Musiałowska, Płoczyńska, Bronisława Stawicka, Stanisława Szarzyńska i Stanisława Wegner. W Pępowie: Heinschowa, Helena Kobylska, Krajkowa, Musiałowska. W Piaskach: Jankowiakowa, Kandulska, Kotecka, Radołowa, Rychlicka, Stablewska, Taczanowska, Talarczykowa, Zwierzycka i Żółtowska. W Borku: Zofia Geisler, Gogulska, Graewe, Gregorowiczowa, Kolendowiczowa, Joanna Lenartowska, Antonina Sobańska, Stanisława Sobańska, Stańska i Talarczykowa. W Żytowiecku: Weisowa, Włodarczykówny. W Krobi: Boehm, Kosowska, Piko, Urbańska i Wałkiewiczowa. W Osiecznej: Całubecka, Cechak, Cioromska, Maria Kopańska, Mayerowa, Morawska, Nędzewiczowa, Ponokiewska (Ponikiewska), Porankiewiczowa, Sobkowiakowa, Szymaniak i Wojciechowska18.

Nie są to wszystkie nazwiska kobiet, które udzielały się na rzecz powstania, bo wiele z nich nigdzie nie zostało odnotowanych i uleciało z pamięci.

 

Przypisy:

1 J. Karwat, Od idei do czynu. Myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w latach 1887-1919, Poznań 2002, s. 181-198. Prezesem „Sokoła” w Kościanie był ks. Tadeusz Dekier, późniejszy dziekan generalny wojsk powstańczych, założył także gniazdo „Sokoła” w Śmiglu. Autor omówił także inne polskie organizacje w których udział brały kobiety, m.in. skauting.

2 K. Świerczyńska, Wojna bez munduru, „Fokus. Historia ekstra” 2014 nr 1, s. 52-55.

3 Archiwum Państwowe w Lesznie (dalej: APL), Akta gminy Krzywiń, sygn. 7, s. 166.

4 B. Świderski, Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej, Leszno 1928, s. 61-63; S. Jankowiak, Ziemia gostyńska u progu niepodległości. Wyzwolenie, w: Ziemia gostyńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Gostyń 1989, s. 20-21.

5 A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2003, s. 77-101.

6 A. Czubiński, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Geneza – charakter – znaczenie, Poznań 2002, s. 92-93.

7 Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, w grudniu 1918, Poznań 1918, s. 4-8.

8 Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego, s.106-120. Sejm wybrał 80-osobową Naczelną Radę Ludową, w której znalazło się pięć kobiet: Turnowa – ziemianka ze Słomowa, Zofia Sokolnicka – delegatka z Poznania, Szumanówna z Torunia, Przykutowa – delegatka z Międzyborza (córka pastora) i Janina Omańkowska – delegatka z Bytomia (redaktorka).

9 B. Świderski, Ilustrowany opis Leszna, s. 79-80. W nocy z 10 na 11 stycznia aresztowano w Lesznie Gabrielę Wilkońską wraz z dziećmi, pod zarzutem dawania znaków świetlnych powstańcom. B. Ra- tajewska, Materiały archiwalne do dziejów Wschowy, Leszno 2013, s. 35-36. W powiecie wschowskim aresztowano około 40 osób. Siostry Lassocińskie były córkami nauczyciela z Kąkolewa. Stęsikówna 12 grudnia na wiecu Polaków rozwiesiła w sali biało-czerwoną flagę – wbrew zakazowi władz niemiec- kich. B. Tietz, Nieodzyskana Wschowa, „Gazeta Lubuska” z 13-14 I 2018; autor podał więcej nazwisk kobiet niż poprzednicy. Walki o Rawicz. Wspomnienia z powstania ks. Zdzisława Zakrzewskiego, Lesz- no 1922, s. 34.

10 J. Karwat, Od idei do czynu, s.479-490.

11 J. Basiński, Służba sanitarno-medyczna w Powstaniu, w: Ziemia kościańska w Powstaniu Wiel- kopolskim (1918-1919), pod red. B. Polaka, Kościan 1999, s. 111-115 ; P. Bauer, Przyczynek do historiikrzywińskiej kompanii powstańczej, w: Szkice z dziejów Krzywinia, pod red. J. Zielonki, Kościan 1987, s. 59-60; B. Śliwiński, Potyczka pod Osieczną dnia 11 stycznia 1919, w: Szkice i fragmenty z Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, pod red. Z. Wieliczki, Poznań 1933, s. 105-106: E. Frankiewicz, Osieczna w walce o niepodległość, Osieczna 1939, s. 54-56.

12 P. Bauer, W. Omieczyński, Śmigiel w powstaniu wielkopolskim 1918/1919, Śmigiel 1988/1989, s. 2-3; H. Zbierski, Udział mieszkańców Śmigla i okolicy w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Śmi- giel–Kościan 1994, s.20-21; J. Basiński, Służba sanitarno-medyczna, s. 116.

13 A. Hanyż, Udział powiatu gostyńskiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 wraz z omówie- niem działań Grupy „Leszno”, Gostyń 1960, (maszynopis w zbiorach Muzeum w Gostyniu), s. 155-157. Towarzystwa Czerwonego Krzyża przekształciły się w połowie 1919 r. w Polski Czerwony Krzyż. S. Jan- kowiak, Społeczeństwo polskie Gostynia i okolicy na rzecz frontu powstańczego, w: Ziemia gostyńska, s. 94-101; M. Czernik, Powstańcy wielkopolscy ziemi pępowskiej 1918-1919, Pępowo 2013, s.30-31; B. Janik, Powstańcy wielkopolscy z Pępowa i okolic, w: G. Roszak, B. Janik, E. Śliwiński, Bronić ziemi ojców, Gębice 2018, s. 82.

14 APL, ZBoWiD w Lesznie, zespół nr 458, sygn.. 11817, s. 17; A. Fornalski, Mieszkańcy ziemi przemęckiej w walce o polskość, Przemęt 2008, s. 50 i 55 (A. Prałat była siostrą ppor. Stanisława Siudy).

15 APL, ZBoWiD w Lesznie, zespół nr 458, sygn. 11817. Wykaz został sporządzony w 1968 r. na podstawie ankiet przez młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Lesznie, działającą w Młodzieżowym Uniwersytecie Regionalnym Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego pod kierunkiem nauczycieli Szymona Molendy i Włodzimierza Łybackiego.

16 J. Wawrzyniak, Pawłowice i gmina Krzemieniewo w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919,Krzemieniewo–Leszno 2007, s. 129-131.

17 Powstanie Wielkopolskie w Bukówcu Górnym i okolicy – opisy, wspomnienia, opracowania, pod red. Z. Dragan, M. Kubiak i R. Wireckiego, Bukówiec Górny 2009, s. 42-48. Listę 120 uczestników Powstania Wielkopolskiego z Bukówca sporządził Z. Apolinarski (w tabeli ZBoWiD-u są dodatkowo: poz. 59 – Helena Nowaczyk, poz. 65 – Marianna Poloch, poz. 66 – Zofia Poloch).

18 A. Hanyż, Udział powiatu gostyńskiego, s. 145. Autor opracował ten wykaz na podstawie relacji powstańców ze ZBoWiD-u w Gostyniu. Niektóre nazwiska wystąpiły już w tekście powyżej, ale to potwierdza aktywny udział.

Wybierz Strony

  • 1
  • 2

Powiązane informacje