Miejsca Pamięci

LUTOGNIEW (gmina Krotoszyn, powiat krotoszyński)

Na cmentarzu parafialnym, w trzecim rzędzie na prawo blisko bramy wjazdowej, spoczywają szeregowcy z 6. i 7. kompanii 12. pułku strzelców wielkopolskich: Józef Konieczny (1900-19) z Wróżew, poległy 19 III pod Chachalnią (LS podaje inne daty życia), i Stanisław Szczurek (1897-1919) z Osusza, poległy 26 IV pod Kotowskiem. Mogiła nakryta jest dwoma płytami betonowymi i ma wspólny lastrykowy nagrobek z czarną tablicą informacyjną.