Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego

Nagroda Honorowa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”

dr Zdzisław Kościański

Wybierz Strony

Kultura duchowa i materialna stanowi wytwór człowieka, umożliwia ludziom przetrwanie, zaspokojenie potrzeb oraz rozwój ich zdolności. W kulturze XXI wieku ważnym zadaniem jest wytworzenie zachowania ludzkiego podporządkowanego wspólnym społecznym wzorom i modelom. Wśród tych wzorów jest potrzeba umiejętnego przekazywania z pokolenia na pokolenie tożsamości narodowej.

W dniu 16 grudnia 1996 roku Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu kierując się potrzebą kształtowania tożsamości narodowej i zachowania w pamięci społeczeństwa historii i znaczenia Powstania Wielkopolskiego 1918/19 dla dziejów naszego narodu i państwa polskiego, pragnąć inspirować i honorować osoby i instytucje, które wyróżniły bądź wyróżniają się w realizacji powyższej tematyki ciekawymi i znaczącymi działaniami popularyzatorskimi, twórczymi i naukowym – ustanowiło Nagrodę Honorową „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”.

 

Regulamin powyższej nagrody brzmi następująco:

 

Paragraf 1

1.1  Honorową Nagrodę Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 stanowi statuetka dobosza – powstańca wielkopolskiego

1.2  Wraz z statuetką „Dobosza” wręczany jest dyplom według przyjętego wzoru [ w załączeniu].

Paragraf 2

Nagrodę otrzymać mogą osoby i instytucje, które w sposób szczególny zasłużyły się w upowszechnianiu wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918/19

Paragraf 3

Nagroda przyznawana jest raz w roku, w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/19

Paragraf 4

Kandydatów do Nagrody Honorowej może zgłosić Zarząd Oddziału, Koło, indywidualny Członek Towarzystwa, a także zainteresowana tym wyróżnieniem instytucja.

Paragraf 5

Zgłoszenia kandydata do Nagrody winno być złożone na piśmie w Zarządzie Głównym Towarzystwa w terminie do 30 listopada każdego roku.

Paragraf 6

Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe o kandydacie oraz wyszczególnienie jego zasług, dorobku i inicjatyw na rzecz realizacji założonych w regulaminie celów.

Paragraf 7

Kapitułę Nagrody „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” z upoważnienia Zarządu Głównego stanowi Prezydium „.

Statuetka Dobosza jest miniaturą części Pomnika Dobosza, nazywanego Pomnikiem Powstańców i Wolności w Śremie. Pomnik Dobosza ustawiono na rynku śremskim 15 listopada 1925 roku według projektu Władysława Marcinkowskiego. Został on zniszczony przez Niemców  11 września 1939 roku.  Statuetka „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” została zaprojektowana i wykonana  jako dar przez Odlewnię Żeliwa „Śrem„ S.A. Zrekonstruowaną przez Jerzego Sobocińskiego statuę odsłonięto 14 czerwca 1969 roku w parku śremskim. 

Zostali wyróżnieni  statuetką „Dobosza Powstania Wielkopolskiego”:

w roku 1996
1 – prof. dr hab. Antoni Czubiński, historyk z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, znany i ceniony autor wielu książek i opracowań naukowych o Powstaniu Wielkopolskim

2 – Gerard Górnicki, literat, autor m. in. powieści o Powstaniu Wielkopolskim pt. „Bitwa szalała do wieczora” oraz „Mściwoj i Anna Maria”

3 – Międzynarodowe Targi Poznańskie – za uwzględnienie w swojej działalności historii i tradycji Poznania i Wielkopolski

w roku 1997
4 – Paweł Anders, publicysta i działacz turystyczny, autor publikacji „Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego,” „Szlakiem Powstania Wielkopolskiego i innych”

5 – Marek Nowakowski, dziennikarz Ośrodka TYP w Poznaniu, dokumentalista filmowy, autor m. in. filmów „Jutro” i „Poznańczycy”, dotyczących Powstania Wielkopolskiego

6 – prof. dr hab. Bogusław Polak, historyk, organizator konferencji naukowych i autor książek o Powstaniu Wielkopolskim, w tym „Generał Stanisław Taczak 1874-1960″ i monografii „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919″

w roku 1998
7 – dr Piotr Bauer, historyk, autor wielu książek i opracowań o Powstaniu Wielkopolskim, w tym „Generał Józef Dowbor – Muśnicki”

8 – dr Grzegorz Łukomski, autor wielu książek i opracowań o Powstaniu Wielkopolskim, współautor monografii „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919″

9 – Bernard Maćkowiak – popularyzator wiedzy o powstaniu w woj. szczecińskim, inicjator i organizator wielu przedsięwzięć w zakresie dziejów Powstania Wielkopolskiego, m. in. nadania imienia Powstańców Wielkopolskich Szkole Podstawowej nr 30 w Szczecinie, wmurowania tablicy pamiątkowej ku czci powstańców w Kościele Garnizonowym oraz chrztu statku m/s „Powstaniec Wielkopolski”

10 – Komenda Hufca ZHP „Piast” im. Powstańców Wielkopolskich Poznań Stare Miasto – organizator wielu przedsięwzięć wychowawczych, związanych z historią Powstania Wielkopolskiego, wśród młodzieży harcerskiej

Wybierz Strony

Powiązane informacje