Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego

Nagroda Honorowa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”

dr Zdzisław Kościański

Wybierz Strony

w roku 2018

99 – Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, inicjator i patron wielu przedsięwzięć związanych z upamiętnianiem Powstania Wielkopolskiego, w tym szczególnie wydawnictw np. „Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego, rocznika „Wielkopolski Powstaniec i „Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, organizator wyjazdów delegacji do Warszawy i świętowania rocznic powstania przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

100 – Bartosz Kruszyński – doktor historii w Instytucie Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor i współautor wielu publikacji, w tym pozycji naukowych związanych z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919.

101 – Maciej Myczka – regionalista, propagator wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego, inicjator wielu przedsięwzięć dla upamiętnienia tego zwycięskiego zrywu niepodległościowego Wielkopolan, prezes Stowarzyszenia Miłośników Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze, członek Rady Muzeum.

102 – Polskie Radio „Zachód” – popularyzator wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim oraz działalności Lubuskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, prezentuje na antenie sylwetki i losy Powstańców Wielkopolskich oraz ich potomków, reportaże i audycje o przebiegu walk powstańczych oraz relacjonuje przebieg obchodów rocznicowych.

103 – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – organizator konferencji naukowych i wystaw poświęconych tematyce Powstania Wielkopolskiego, posiada w swojej kadrze naukowej osoby prowadzące badania i autorów wielu opracowań obejmujących tematykę związaną z odzyskaniem niepodległości oraz Powstaniem Wielkopolskim i losami jego uczestników.

104 – Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – instytucja zasłużona w kultywowaniu pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, wielokrotnie podejmująca problematykę Powstania Wielkopolskiego. Działania te obejmują dorobek: bibliograficzny, opracowań, studiów, wspomnień, recenzji – opublikowanych m.in. w „Kronice Wielkopolski”.

w roku 2019

105 – Waldemar Banaszyński – zasłużony propagator pamięci o Powstaniu Wielkopolskim, członek Stowarzyszenia Miłośników Militariów West w Wolsztynie. Prowadzi pracownię renowacji zabytków techniki militarnej. Inicjator budowy repliki samochodu pancernego Austin Putiłow „Poznańczyk”, sławiącego Wojska Wielkopolskie na wystawach i inscenizacjach historycznych.

106 – Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, historyk, badacz i popularyzator dziejów Wielkopolski, Powstania Wielkopolskiego oraz historii skautingu na terenie zaboru pruskiego. W dziele jego popularyzacji warto szczególnie wyróżnić dwa aspekty działań wokół: etapu przedwstępnego wybuchu Powstania, czyli przede wszystkim działalności skautów i zbrojnej konspiracji przedpowstaniowej oraz uhonorowania marszałka Focha jako jednego z ważniejszych architektów zwycięstwa Powstania.

107 – Piotr Wojtczak – wieloletni pedagog i działacz harcerski; który od ponad 30 lat aktywnie działa na rzecz upowszechniania historii i wartości związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jest autorem unikalnej publikacji „100 lat Pamięci i obchodów rocznicowych Powstania Wielkopolskiego” (Poznań 2019). Posiada duży wkład pracy także w przygotowanie innych publikacji szczególnie ważnych w kontekście zabezpieczenia dla potomnych działań towarzystwa, mających na celu kultywowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim.

108 – ś.p. dr Włodzimierz Lewandowski (1894-1940) – powstaniec wielkopolski, publicysta i historyk; jeden z najwybitniejszych znawców dziejów Powstania Wielkopolskiego1918/1919. Zajmował się nie tylko epizodami walk powstańczych, lecz podjął próby syntetycznego omówienia całego zbrojnego ruchu powstańczego. Doceniał rolę powstania w kształtowaniu zachodniej granicy Polski. Podkreślał też rolę i funkcję walk powstańczych w procesie integrowania się ziem Rzeczypospolitej.

109 – Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu – w uznaniu dla działań związanych z upamiętnieniem historycznych wydarzeń, miejsc i postaci w dziejach walk narodu polskiego, w tym zwycięskiego zrywu Wielkopolan – Powstania Wielkopolskiego. IPN z okazji setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego przygotował m.in. wystawy, spot edukacyjny, oraz – wraz z instytucjami nauki i kultury – specjalny portal internetowy poświęcony historii i postaciom Powstania Wielkopolskiego.

w roku 2020

110 – Adam Gajda – wieloletni rekonstruktor i uczestnik oraz współorganizator spotkań, pokazów i inscenizacji kultywujących historię naszego kraju, a szczególnie Powstania Wielkopolskiego. Swymi działaniami upowszechnia historyczne dokonania Powstańców Wielkopolskich w dziejach naszej Ojczyzny. Współorganizator projektu pt: Wielkopolski Pociąg
do Niepodległości oraz pokazów mundurowych z okazji kolejnych rocznic Powstania Wielkopolskiego.

111 – Michał Pawełczyk – regionalista, autor licznych prac o Powstaniu Wielkopolskim zarówno książkowych (m. in. Ochotnicza Kompania Nakielska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Ziemia Strzałkowska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Wspomnienia Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 z Ziemi Wrzesińskiej jak i publikacji w Museionie Wrzesińskim, Przeglądzie Nakielskim i Kurierze Słupeckim. Współtworzy bazę zdjęć grobów Powstańców Wielkopolskich w powiecie wrzesińskim.

112 – Dr Zygmunt Wygocki (nagroda przyznana pośmiertnie) – jeden z najwybitniejszych znawców dziejów Powstania Wielkopolskiego. Ukończył historię i pedagogikę na Uniwersytecie Poznańskim. Pracując dla Referatu Historycznego Dowództwa Okręgu Korpusu nr 7 w Poznaniu, zestawił kartotekę oddziałów Powstania Wielkopolskiego, uporządkował i opracował kartotekę poległych powstańców. Opracował zestawienie statyczne do listy strat obejmującej 1714 nazwisk. Opublikował Zarys organizacji jednostek bojowych na terenie Grupy Zachodniej. W 1950 r. wyjechał do USA. W 1977 r. na Uniwersytecie w Chicago uzyskał doktorat z historii. Był autorem trzech książek: o generale Ignacym Prądzyńskim, Generale Tadeuszu Rozwadowskim i komentarzy do tzw. zaginionych pamiętników Gniezno i powiat gnieźnieński w powstaniu wielkopolskim 1918-1919. Zmarł w 1995 r. w Chicago.

113 – Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią – działa od 1964 r. Jednym z jego priorytetów jest utrwalanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. Systematycznie organizuje wystawy czasowe poświęcone Powstaniu Wielkopolskiemu, a na wystawie stałej jest dział o wydarzeniach powstańczych na Krajnie i Pałukach. Bardzo aktywnie działa na polu wydawniczym i naukowym m.in. opublikowało cykl artykułów poświęconych Powstańcom Wielkopolskim Ziemi Nadnoteckiej, Słownik biograficzny uczestników Powstania Wielkopolskiego frontu północnego (nadnoteckiego) 1918-1919, Nakło nad Notecią w okresie Powstania Wielkopolskiego.

114 – Koło Przewodników PTTK w Poznaniu – rozpoczęło działalność 18 sierpnia 1951 roku. Popularyzator pamięci i tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919. Od ponad 50 lat organizator wycieczek i przechadzek po Poznaniu i Wielkopolsce Śladami Powstania Wielkopolskiego oraz wykładów i prelekcji na tematy powstańcze z udziałem wybitnych historyków. Z okazji kolejnych rocznic organizowano sympozja, sejmiki, wystawy, zloty, złazy, rajdy, np. Poznaj szlaki Powstania Wielkopolskiego, 80. rocznica Powstania Wielkopolskiego (1998), Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w 90. rocznicę (2008), 50. rocznica śmierci gen. Stanisława Taczaka (2010) i wiele innych. Opracowano trasy wycieczkowe na fronty powstańcze: północny, zachodni oraz południowy, jako propozycje dla wycieczek szkolnych. Przygotowano wiele okolicznościowych folderów i prezentacji multimedialnych np. Powstanie Wielkopolskie w pamięci poznańskich przewodników, Kobiety w Powstaniu Wielkopolskim, Twórczość Leona Prauzińskiego.

w roku 2021

115 – Andrzej Duda - Prezydentowi RP w podziękowaniu za wsparcie inicjatorów apelu o ustanowie­nie 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego tj. za inicjatywę ustawodawczą, a także za nadanie pośmiertnie najwyższego odznaczenia pań­stwowego - Orderu Orła Białego- dwóm dowódcom Powstania Wielkopolskiego - gen. Stani­sławowi Taczakowi i gen. Józefowi Dowbor - Muśnickiemu oraz Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski Wincentemu Wierzejewskiemu. Ponadto za wspieranie inicjatyw patriotycznych związanych z Powstaniem Wielkopolskim.

w roku 2022

116 – Marek Woźniak- nagroda została przyznana marszałkowi województwa wielkopolskiego już w 2018 roku, jednak z powodu m.in. pandemii jej wręczenie zostało przełożone na 2022 r.. Jest Wielkopolaninem, któremu bliska jest tradycja i doświadczenia gospodarcze regionu. Przejawia się to między innymi w sposobie jego działania, umiejętnego łączenia w pracy samorządowej współczesnych zadań społeczno-gospodarczych z pielęgnowaniem tradycji i dorobku Wielkopolski. Jest zdeterminowany by budowę nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego zrealizować.

117 – Roman Chalasz – regionalista, zasłużony dla badań nad historią Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, autor m.in. „Wielkiego Almanachu Powstańców Wielkopolskich i Bojowników Niepodległości Ziemi Sierakowsko – Międzychodzkiej 1918-1921”.

118 – Ryszard Chruszczewski– historyk, publicysta i nauczyciel, dokumentujący udział Wielkopolan, a szczególnie mieszkańców gminy Suchy Las, w Powstaniu Wielkopolskim, autor książek i wykładów związanych z powstaniem.

119 – prof. Przemysław Matusik – historyk, dr hab. nauk humanistycznych, badacz historii XIX wieku, zaboru pruskiego, ze szczególnym uwzględnienie Poznańskiego i Powstania Wielkopolskiego, autor m.in. monografii „Historia Poznania”, ceniony prelegent i popularyzator powstania i jego uczestników.

120 – Marian Franciszek Winiecki – regionalista, badacz i dokumentalista udziału marynarzy pochodzących z terenu Wielkopolski w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, organizator wystaw. tematycznych.

121 – Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie– instytucja kultury szczególnie zasłużona w organizacji wystaw z zakresu historii wojskowości oraz poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu 1918-1919, prezentująca zgromadzone pamiątki związane z powstaniem w opracowywanych katalogach.

 

Wybierz Strony

Powiązane informacje