Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego

Nagroda Honorowa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”

dr Zdzisław Kościański

Wybierz Strony

w roku 1999
11 – Zenon Erdmann, organizator i dyrektor Muzeum Czynu Powstańczego w Szubinie, autor opracowań o dziejach walk powstańczych; z jego inicjatywy Hufiec ZHP w Szubinie przyjął imię Bohaterów Powstania Wielkopolskiego

12 – Teofil Różański, dziennikarz, marynista, popularyzator i dokumentalista uczestnictwa marynarzy w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919; m. in. z jego inicjatywy ponownie wmurowano tablice pamiątkową poświęconą IV. Kompanii Marynarzy Adama Białoszyńskiego

13 – Eugeniusz Wachowiak – poeta, autor kilku tomików poezji, w tym poświeconych udziałowi Wielkopolan w powstaniach; na podstawie jego utworów opracowano słuchowisko radiowe, a także scenariusz filmu telewizyjnego o tematyce powstańczej

14 – Redakcja „Głosu Wielkopolskiego” – systematycznie od wielu lat upowszechnia na swoich łamach historię zachowania polskości i walk o niepodległość w Wielkopolsce, w sposób znaczący przyczyniając się do popularyzowania dziejów Powstania Wielkopolskiego

w roku 2000
15 – dr Zdzisław Kościański, historyk, pracownik Kuratorium Oświaty w Poznaniu, popularyzator dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, autor szeregu publikacji zwartych i publicystycznych o tematyce powstańczej, inicjator i uczestnik sesji popularnonaukowych

16 – dr Marian Król, prezes Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i Wielkopolskiej Fundacji Żywnościowej, popularyzator tradycji wielkopolskiej, m. in. Inicjator poselskiej uchwały okolicznościowej z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz ustawy przyznające] weteranom Powstania Wielkopolskiego i powstań śląskich uprawnień inwalidów wojennych, inicjator wydania m. in. Kroniki obchodów 80. rocznicy Powstania Wielkopolskiego

17- Ryszard Skupin, artysta plastyk, rzeźbiarz i malarz, posiadający znaczący dorobek związany z Powstaniem Wielkopolskim, m. in. autor pomnika nagrobnego na cmentarzu górczyńskim poświęconego Franciszkowi Ratajczakowi i współtowarzyszom, głazu ku pamięci powstania w Szamotułach i wystroju statku m/s „Powstaniec Wielkopolski”

18 – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości woj. kujawsko-pomorskie, za aktywną działalność w sferze kultywowania tradycji Powstania Wielkopolskiego, m. in. ukoronowaniem tej działalności jest skupienie mieszkańców Pakości w Kole Towarzystwa Pamięci Powstania wielkopolskiego powstałym na bazie szkoły

w roku 2001
19 – o. dr Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości, autor albumu „Jasnogórska Hetmanka”, ukazującego związki kombatantów Powstania Wielkopolskiego z Jasnogórską Hetmanką

20 – prof. dr hab. Benon Miśkiewicz, historyk, autor wielu publikacji, przede wszystkim z zakresu historii wojskowości, współautor syntezy Powstania Wielkopolskiego i autor wielu artykułów na temat wojskowych aspektów dziejów powstania

21 – dr Władysław Purczyński, badacz dziejów regionalnych, zwłaszcza dziejów Powstania Wielkopolskiego, autor kilku książek o powstaniu, inicjator upamiętnienia powstania w Wągrowcu tablicami pamiątkowymi i nazwami ulic

22 – ppłk Wojciech Zawadzki, dyrektor Muzeum Tradycji Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, autor słownika biograficznego bydgoszczan – uczestników powstania, inicjator i organizator wystaw, konferencji oraz konkursów plastycznych poświęconych dziejom powstania

23 – Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego Paderewskiego pod dyrekcją Ryszarda Łuczaka, popularyzator pieśni Powstania Wielkopolskiego, organizator imprez plenerowych – „Przyjazd Ignacego]. Paderewskiego do Poznania”

w roku 2002
24 – Anna i Józef Grajkowie, liderzy Towarzystwa Pamięci gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego w Lusowie k/ Poznania, m. in. organizatorzy Muzeum Powstania i jego dowódców w Lusowie oraz corocznych konferencji popularnonaukowych poświęconych tematyce powstania

25 – Edward Smolibowski, artysta plastyk, rzeźbiarz, autor 40 grafik, rysunków i plakatów dotyczących Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, organizator i współorganizator wystaw poświęconych powstaniu, twórca medali z wizerunkami dowódców powstania

26 – Komenda Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu – popularyzator wiedzy i organizator pracy wychowawczej związanej z dziejami Powstania Wielkopolskiego oraz życiem jego uczestników

w roku 2003
27 – Bogusław Wołoszański – autor scenariusza i realizator filmu „Chwała Zwycięzcom” poświeconego Powstaniu Wielkopolskiemu 1918/1919.

28 – prof. dr hab. Zbigniew Dworecki, historyk, autor wielu cennych opracowań o Powstaniu Wielkopolskim, m. in. dotyczących Naczelnej Rady Ludowej oraz Sejmu Dzielnicowego.

29 – Ryszard Danecki, poeta piszący wiersze o powstaniu, m. in. „Wiwat Poznańczycy!”, popularyzator tradycji powstańczej.

30 – Eligiusz Tomkowiak, regionalista, autor licznych opracowań naukowych i popularnonaukowych o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, inicjator sesji młodzieżowych w Dopiewie, wystawca zbiorów poświęconych powstaniu w różnych ośrodkach muzealnych i kulturalnych.

31 – Bogdan Czerwiński, wiceprezes WTK, wiceprezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, prezes Koła w Stęszewie, inicjator wystaw i sesji popularnonaukowych poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu w Muzeum Regionalnym w Stęszewie, autor opracowań powstańczych.

32 – „Gazeta Pomorska”, popularyzator tradycji powstańczej na swoich łamach, aktywnie współpracująca z Oddziałem Kujawsko- Pomorskim Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Bydgoszczy.

w roku 2004
33 – prof. dr hab. Lech Trzeciakowski, autor wielu publikacji historycznych związanych z dziejami Wielkopolski XIX i XX -wieku oraz konsultant filmów: „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”, „Chwała Zwycięzcom”

34 – dr Marek Rezler, jeden z inicjatorów konferencji kościańsko – koszalińskich poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu, autor wielu publikacji i przyczynków związanych z Powstaniem Wielkopolskim, popularyzator historii Wielkopolski XIX i XX wieku

35 – Marian Kadow, animator działań związanych z tradycją powstańczą na terenie ziemi bydgoskiej i kujawskiej

36 – „Gazeta Wyborcza” – Poznań, popularyzator wiedzy i tradycji powstańczej, inicjator akcji prasowej zorganizowanej z myślą o zachowaniu grobów powstańczych na wielkopolskich cmentarzach.

 w roku 2005
37 – Marek Jeleniewski – doktor nauk humanistycznych, historyk, wykładowca na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, znany w województwie kujawsko-pomorskim publicysta piszący o historii i tradycji związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918/19 i jego uczestnikach.

38 – Bogumił Wojcieszak – wnuk powstańców wielkopolskich, doktor nauk humanistycznych, historyk, drukarz i wydawca. Jest współwłaścicielem oficyny wydawniczej „Opalgraf” w Opalenicy oraz adiunktem i wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

39 – Katedra Nauk Humanistycznych Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej – jest znanym w kraju ośrodkiem naukowo-badawczym i popularyzatorskim, podejmującym tematykę związaną z Powstaniem Wielkopolskim 1918/19.

40 – Wielkopolskie Muzeum Wojskowe - Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu – jest najstarszą placówką muzealną dokumentującą historię Powstania Wielkopolskiego.

41 – Muzeum Powstania Wielkopolskiego – Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu – jest drugą w Poznaniu placówką muzealną dokumentującą i upowszechniającą historię i tradycje związane z Powstaniem Wielkopolskim 1918/19.

 w roku 2006
42 – Stefan Bratkowski – dziennikarz, pisarz, honorowy prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, współautor i reżyser serialu filmowego „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”, autor książki „Najkrótsza historia Wielkopolski” oraz wielu innych publikacji i audycji TV.

43 – Janusz Karwat - historyk, prof. dr hab. nauk humanistycznych, autor i współautor wielu publikacji o Powstaniu Wielkopolskim m.in „Od idei do czynu. Myśl i organizacje niepodległościowe 1887-1919” oraz „Dowódcy Wielkopolskich Oddziałów Kawalerii i Broni Pancernej.

44 – Ludwik Krumrey – nauczyciel, regionalista, popularyzator i dokumentalista dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w powiecie gnieźnieńskim. Autor wielu opracowań i wystaw poświęconych tradycji Powstania Wielkopolskiego.

45 – Zdzisław Walczak – malarz, batalista, podpułkownik Wojska Polskiego, autor portretów dowódców Powstania Wielkopolskiego i cyklu obrazów dotyczących walk niepodległościowych na Pomorzu oraz innych.

46 – Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej – za wspieranie i patronat nad przedsięwzięciami Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, propagowanie w środowisku wojskowym powstańczej tradycji oraz stwarzanie warunków dla realizacji porozumienia o współpracy TPPW i Ministra Obrony Narodowej. Nagrodę odebrał zastępca dyrektora Departamentu płk. Jerzy Gutowski.

47 – Organizatorzy Harcerskich Zawodów Krótkofalarskich „Hołd Powstańcom Wielkopolskim”, Jan Bonikowski i Jerzy Szkudlarz – za upowszechnianie w eterze wiedzy i tradycji o Powstaniu Wielkopolskim, docieranie do różnych zakątków świata, środowisk polonijnych.

 w roku 2007
48 – Marian Dominiczak – regionalista, propagator wiedzy i tradycji o Powstaniu Wielkopolskim, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej. Inicjator wielu przedsięwzięć dokumentujących tradycje powstańcze w Śremie, między innymi utworzenia parku imienia Powstańców Wielkopolskich, przywrócenia pomnika „Dobosza…”, tablic pamiątkowych itp. Organizator corocznych „ Spotkań Pokoleń” – rodzin uczestników Powstania Wielkopolskiego.

49 – Jan Głodek – regionalista, działacz harcerski, znany propagator dziejów Powstania Wielkopolskiego w województwie Kujawsko-Pomorskim. Dokumentalista, autor albumu oraz wystaw fotograficznych miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego. Inicjator nadania jednostkom harcerskim imion bohaterów Powstania Wielkopolskiego w tym Hufcowi ZHP w Szubinie. Współorganizator Muzeum Regionalnego w Szubinie.

50 – Jan Jajor – nauczyciel, regionalista, działacz społeczny znany z przedsięwzięć na rzecz upamiętniania historii i tradycji powstańczych Jarocina. Autor wielu artykułów i książek o walce mieszkańców Jarocina o niepodległość w 1918/19 roku. Autor biogramów powstańczych. Kolekcjoner dokumentów historycznych i inspirator upamiętniania miejsc powstańczych na ziemi Jarocińskiej.

51 – Muzeum Ziemi Szubińskiej imienia Zenona Erdmanna – za popularyzowanie i dokumentowanie dziejów Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Szubińskiej. Muzeum jest posiadaczem wielu cennych dokumentów, oryginalnych eksponatów i pamiątek z lat walki o niepodległość. W Muzeum znajduje się stała ekspozycja „Czynu Powstańczego 1918/19”, posiada również w swojej bibliotece wiele regionalnych opracowań o Powstaniu. Muzeum cieszy się dużą popularnością w województwie Kujawsko-Pomorskim, z jego materiałów korzystają nauczyciele, studenci i pracownicy naukowi. „Dobosza…” odebrała dyrektor Muzeum., z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Marka Woźniaka i Prezesa TPPW

Wybierz Strony

Powiązane informacje