Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

Wybór biogramów przygotowano w ramach wieloletniego programu „Niepodległej” 2018­–2022. Będzie on kontynuowany w kolejnych latach na stronie  internetowej Instytutu Pamięci Narodowej poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu.

Wybór 250 biogramów jest prezentowany systemem holenderskim. Oznacza to, iż zawiera hasła od litery A do Z. W następnych latach będą powstawały biogramy kolejnych postaci, których losy wiążą się z Powstaniem Wielkopolskim.

Pod każdym biogramem znajduje się pozycja informująca, gdzie czytelnik może znaleźć podstawową bibliografię o bohaterze oraz autora biogramu. Wybór jest skierowany dla szerokiego kręgu odbiorców, głównie dla młodzieży. Nie mógł on jednak objąć i nie objął wszystkich, którzy na to zasłużyli. Zamiarem wyboru jest pokazanie osób szczególnie zasłużonych dla powstania jak i szeregowych jego uczestników. Zamieszczono w nim biogramy zasłużonych niepodległościowców nie tylko związanych z walką zbrojną ale także, m.in. oficerów, którzy przybyli z Ignacym Janem Paderewskim do Poznania (WADE Harry Amyas Leigh Herschel , RAWLINGS Henry B. Rawlings).

W zbiorze biogramów wykorzystano dorobek, m.in. Słownika biograficznego powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002 ( Wydawnictwo Poznańskie ) oraz piętnastotomowego słownika: Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. I - XV , red. B. Polak, Poznań 2005–2018.

Zdzisław Kościański

 

Liczba rekordów w bazie

250

Wybierz Strony